Inschrijven

Belangrijk! Mocht er in de loop van het jaar iets veranderd zijn aan jullie contactgegevens, gelieve ons hier dan zeker op de hoogte van te brengen zodat wij jullie steeds kunnen contacteren!

Lidgeld

Alvorens je lidgeld te betalen dien je eerst een inschrijvingsformulier in te vullen.

Info i.v.m. het lidgeld kan je hier vinden

Jeugd - Recht van voorinschrijving

Onze jeugdwerking kent al enkele jaren meer vraag dan aanbod. Om onze trainingen kwalitatief te houden zijn wij daarom genoodzaakt ook dit jaar weer een ledenstop in te voeren. Bestaande leden krijgen echter het recht op voorinschrijving.

Huidige leden en broers/zussen van bestaande leden kunnen tot half Juli met voorrang inschrijven. Wanneer het lidgeld ten laatste 15 Juli betaald is, ben je zeker van je plaats. Voor broers en zussen vragen we wel om op voorhand contact op te nemen met de jeugdverantwoordelijke. Na 15 Juli vervalt het recht van voorinschrijving en zullen we ook nieuwe spelers op de wachtlijst de kans geven om zich in te schrijven. Indien je niet tijdig betaald hebt en je toch aan het nieuwe seizoen wil deelnemen, kom je onderaan de wachtlijst en is het niet gegarandeerd dat je in het nieuwe seizoen kan deelnemen aan de trainingen.